mei 23, 2011

Dorpsvisie


Dorpsvisie Poppenwier

Categorie: archief
Ingezonden door: Plaatselijk belang

Hoe ziet Poppenwier er over 10 jaar uit?

 

In 2003 is er in Poppenwier een dorpsvisie voor Poppenwier opgezet. Hierin staat beschreven wat de wensen van het dorp zijn voor de toekomst.

Inmiddels zijn we bijna 10 jaar verder en is er veel veranderd. Op korte termijn zal er nog meer veranderen omdat de huidige gemeente Boarnsterhim dan niet meer zal bestaan.

 

Om goed voorbereid naar de nieuwe gemeente over te gaan, is een actuele dorpsvisie van belang. Hiermee kun je immers laten zien wat de wensen en prioriteiten van de inwoners van Poppenwier zijn.

 

Op woensdag 25 mei 2011 gaan we vanaf 20:00 uur van start met de nieuwe dorpsvisie. Tijdens deze avond zal Maeike Lok van Doarpswurk alle inwoners van Poppenwier helpen een goede dorpsvisie op te zetten. Alle inwoners van Poppenwier zijn daarbij van harte uitgenodigd in de Trilker. Een grote opkomst is belangrijk, want hoe meer inwoners meedenken over de toekomst van Poppenwier des te groter het draagvlak voor de toekomst!

 

Wij rekenen op een hoge opkomst!!

 

Met vriendelijke groet,

 

Plaatselijk Belang Poppenwier