Welkom

 

In een groene oase van rust en ruimte liggen een aantal kleine dorpjes, die ieder hun eigen verhaal vertellen. Een deel van het gebied wordt aangeduid met de naam Lege Geaën. Poppenwier is één van deze dorpen in dit gebied. 

Poppenwier is een terpdorp met zo'n 180 inwoners en ondanks het relatief kleine aantal inwoners heeft Poppenwier een actief verenigingsleven en worden er regelmatig activiteiten georganiseerd voor jong en oud. 

Het moet al een heel oud dorp zijn, want in de terpen zijn bij afgravingen scherven van aardewerk gevonden uit de eerste tot de twaalfde eeuw. De naam Poppenwier is waarschijnlijk afgeleid van de naam "Poppe" en het Latijnse "wier" (terp). 

Het dorp is in 1991 aangewezen als "beschermd dorpsgezicht". Er zijn dan ook een groot aantal panden die voorkomen op de monumentenlijst. Het oudste bezit van het dorp is een uniek "Hugenoten uurwerk" uit 1578 en een preekstoel uit 1700 dat zich in de in 1986 gerestaureerde Hervormde kerk bevindt. 

Verder beschikt het dorp over een schitterend dorpshuis De Trilker dat in 1998 door de inwoners zelf is gebouwd. Dit was noodzakelijk omdat het dorp een bruisend verenigingsleven kent. Nu is de De Trilker dé ontmoetingsplaats in de streek De Lege Geaën en komen er vanuit allerlei omliggende dorpen bezoekers in het dorpshuis/(eet)café.

 

Laatste nieuws

 

Info werkzaamheden Poppenwier.

Reconstructie werkzaamheden rond PoppenwierBeste dorpsbewoners,

 

Hieronder de tekening van de reconstructie werkzaamheden
rond Poppenwier. Beide kruisingen worden aangepakt en verkeersremmend.
Er komt ook een verkeersremmende versmalling net voor de ingang
dorpstuin. Van het schelpenpad wordt de toplaag afgehaald en opnieuw
verhard met koersmix. Verdere info is dat de bomen op de begraafplaats
(langs het dorpsplein) over enkele weken worden gekapt. De bomen zijn
dermate slecht dat er gevaar dreigt voor omvallen. In overleg met de
gemeente worden nieuwe afgeknotte lindebomen gepland. Hierdoor is ook
het zicht op de kerk vanaf het dorpsplein weer terug. Ook wordt het
schelpenpad rondom de kerk verhard met koersmix zodra de bomen zijn
herplant. Overleg is er nog over de herbestrating (onderhoud) van de
Butenbuorren. Hierover later meer.

 

Namens Plaatselijk belang,

Jorrit Jorritsma.

 

Namens Stichting Tsjerke Poppenwier,

Willy de Jong.


Terug
sep 20, 2016