Welkom

 

In een groene oase van rust en ruimte liggen een aantal kleine dorpjes, die ieder hun eigen verhaal vertellen. Een deel van het gebied wordt aangeduid met de naam Lege Geaën. Poppenwier is één van deze dorpen in dit gebied. 

Poppenwier is een terpdorp met zo'n 180 inwoners en ondanks het relatief kleine aantal inwoners heeft Poppenwier een actief verenigingsleven en worden er regelmatig activiteiten georganiseerd voor jong en oud. 

Het moet al een heel oud dorp zijn, want in de terpen zijn bij afgravingen scherven van aardewerk gevonden uit de eerste tot de twaalfde eeuw. De naam Poppenwier is waarschijnlijk afgeleid van de naam "Poppe" en het Latijnse "wier" (terp). 

Het dorp is in 1991 aangewezen als "beschermd dorpsgezicht". Er zijn dan ook een groot aantal panden die voorkomen op de monumentenlijst. Het oudste bezit van het dorp is een uniek "Hugenoten uurwerk" uit 1578 en een preekstoel uit 1700 dat zich in de in 1986 gerestaureerde Hervormde kerk bevindt. 

Verder beschikt het dorp over een schitterend dorpshuis De Trilker dat in 1998 door de inwoners zelf is gebouwd. Dit was noodzakelijk omdat het dorp een bruisend verenigingsleven kent. Nu is de De Trilker dé ontmoetingsplaats in de streek De Lege Geaën en komen er vanuit allerlei omliggende dorpen bezoekers in het dorpshuis/(eet)café.

 

Laatste nieuws

 

Kerstschikken in de Trilker

In het kader van de vrouwenclub, kun je op 15 december om 12.00 uur in Dorpshuis de Trilker een kerstschikking doen. Je kunt kiezen uit onderstaande drie opties.Keuze A, manier 1
Keuze A | Manier 1

 

Keuze A, manier 2
Keuze A | Manier 2


Keuze A
Dit is een bootvormige schaal gevuld met oase waarin in je een kerststuk in kunt maken Als bijlage heb ik twee fotos toegevoegd de schaal op twee verschillende manieren opgemaakt.

Zelf graag meenemen:
* divers groen b.v. taxus, conifeer, takjeswat je zelf leuk vindt
* kerstversiering balletjes, kaarsen of eikels e.d. wat jezelf leuk vindt
* mesje draadtang of snoeischaar.
* evt. snijbloemen of hijacinten wat jezelf leuk vindt

De basis, pot met oase verzorg ik.
Kosten hiervoor zijn vijf euro.

Keuze B, manier 1
Keuze B | Manier 1
Keuze B, manier 2
Keuze B | Manier 2

 

Keuze B
Dit een metalen frame van ongeveer 15 cm en 40 cm lang. Ook deze is op twee manieren opgemaakt en gefotografeerd, zie ook bijlage. De eerste manier is met takken gedaan van de kronkelhazelaar, hierin zitten ook lichtjes  verwerkt, drie glazen buisjes/flesjes, snijbloemen,  kerstballetjes e.d  De tweede manier is op oase met veel kort groen van diverse soorten conifeer, kerst balletjes en trosroosjes e.d.

Zelf graag meenemen voor de eerste manier:
* takken van kronkelwilg of kronkelhazelaar
*  evt. kleine flesjes of buisjes voor de snijbloem
*  evt. snijbloemen
* div. kerstversiersel, evt. lichtjes
* mesje draadtang, snoeischaar.

Zelf graag meebrengen voor de tweede manier:
* div.  ( grote plastic tas vol) conifeer groen lengte 7 tot 10 cm.lang
* div. kersteversiersels
* trosroosjes of chrijsanten of anjers
*mesje, draadtang ,snoeschaar

Het frame en evt. oase verzorg ik.
Kosten hiervoor zijn 8 euro

Keuze C, manier 1
Keuze C | Manier 1
Keuze C, manier 2
Keuze C | Manier 2

Keuze C
Zelf meenemen voor de eerste manier:
* min15 takken kornoelje
* (gekleurd) wikkeldraad
* pinus groen hiervoor heb ik wel
* 3 reageerbuisje en bloemen erin
* div kerstversiersels
*mesje, draadtang, snoeischaar

Zelf meebrengen voor tweede manier:
*div conifeer groen
*kronkeltakken
*div.kerstversiersels
*buisjes met snijbloemen
*mesje, draadtang, snoeischaar

Frame neem ik mee
Kosten hiervoor zijn 8 euro

___________________________________________________________________

Graag opgeven voor 10 december met welke keuze en bij keuze B welke manier!
Bij mij Sjoukje Jonker  tel 06 16617607 of op mailadres p.jonker29@kpnplanet.nl

Succes met voorbereiden en hopelijk tot 15 december!


Terug
dec 6, 2016