Praat met de raad

Persbericht Gemeenteraad Súdwest-Fryslân

IJlst, 4 februari 2015


‘Praat met de raad’ 3 maart
in De Trilker in Poppenwier


In doarpshûs De Trilker in Poppenwier wordt op dinsdag 3 maart 'Praat met de raad' gehouden. Dit
vindt plaats vanaf 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur. ‘Praat met de raad’ wordt ditmaal speciaal
georganiseerd voor de inwoners in het gebied van de Lege Geäen. Voor 'Praat met de raad' geldt een
vrije inloop; aanmelden vooraf is dus niet nodig.Deze activiteit van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân is voor alle inwoners die graag met de leden van de gemeenteraad in contact willen komen. Regelmatig gaan raadsleden naar verschillende locaties in de gemeente om te horen wat er onder de bewoners leeft. De inwoners die deelnemen aan 'Praat met de raad' bepalen dus zelf waarover zij met raadsleden willen spreken.

'Praat met de raad' werd eerder georganiseerd in Sneek, Koudum, Heeg, Kimswerd en Hindeloopen.
Tijdens de bijeenkomst is er voor maximaal drie inwoners de gelegenheid om een onderwerp publiekelijk, op de zeepkist, aan de orde te stellen. Deze zeepkistpraatjes duren hooguit vijf minuten per persoon. De raadsleden kunnen over de naar voren gebrachte vervolgens met de inwoners in gesprek gaan.

'Praat met de raad' is een belangrijke activiteit van de gemeenteraad. Het biedt inwoners de mogelijkheid om hun raadsleden, hun volksvertegenwoordigers, beter te leren kennen. Omgekeerd krijgen raadsleden op deze manier meer informatie uit de verschillende regio's van onze gemeente.
'Praat met de raad' begint om 19.30 en duurt tot ongeveer 20.30 uur. De koffie staat klaar.


Terug
feb 18, 2015