Dorpsvisie aangeboden aan SWF

De dorpsvisie 2012 van Poppenwier is aangeboden aan wethouder Maarten Offinga van gemeente Sudwest- Fryslan.

 

Op maandag 18 november is de dorpsvisie Poppenwier uitgereikt door de voorzitter van plaatselijk belang Poppenwier  Jorrit Jorritsma aan wethouder Maarten Offinga van gemeente Sudwest- Fryslan.

In de dorpsvisie, met de titel, Goed besjoen, worden actiepunten omschreven waar in de toekomst aandacht aan dient te worden besteed. In tijden van vernieuwing, verandering, is een goede dorpsvisie waarin de creativiteit en de wensen van de inwoners van het dorp omschreven staan van groot belang.

De gemeente kwam langs voor een eerste kennismakings bezoek. Poppenwier zal per 1 jan 2014, na het opheffen van de gemeente Boarnsterhim, als nieuw dorp toetreden tot de gemeente Sudwest Fryslan.


Terug
nov 26, 2013