okt 5, 2012

fries museum en omrop fryslân sykje amateurkeunstners


It Fries Museum bringt yn 2012 tegearre mei Omrop Fryslân in Fryske talintejacht foar amateurkeunstners op ‘e televyzje. Fan 1 oktober ôf set de syktocht nei nij keunsttalint út ein. Bisto amateurkeunstner, hast wat mei Fryslân en bist 18 jier of âlder? Skriuw dy dan yn foar MUSE en stjoer ús dyn eigen Fryske topstik! Oanmelde kin oant en mei 11 novimber fia de website muse.friesmuseum.nl.
Categorie: archief
Ingezonden door: Plaatselijk belang Dirk