Speeltuincommissie "de Jister"

 

Zorgt ervoor dat er voor de kleintjes goed en veilig kan worden gespeeld. Er is een locatie op het sportveld en één op it Plein voor de allerkleinste inwoners van Poppenwier. 

 

Voorzitter: Anita Kiestra, telefoonnummer: 0566-604587