Openingstijden Bibliotheek Tersoal

KNS De Reinboge, It Pounsmiet 20

 

Maandag 11 mei, 1 en 22 juni van 19.00 – 20.00

 

Elke woensdag van 11.30 – 12.30

 

Donderdag 21 mei, 11 juni en 2 juli van 19.00 – 20.00

 

Na de zomervakantie: elke maandagavond van

19.00 – 20.00 uur open.

In schoolvakanties is de bibliotheek gesloten.

 

Voorwaarden bibliotheek: 

U kunt gratis gebruik maken van de bibliotheek.

  • Er mogen max. 3 boeken per persoon worden geleend.
  • De boeken mogen 6 weken geleend worden. Verlengen is eventueel mogelijk.
  • Als de boeken niet tijdig terug zijn, volgt er een boete van 50 eurocent per week per boek. Dit geld zal gebruikt worden om nieuwe boeken aan te schaffen.
  • Een vrijwillige (financiële) bijdrage of het schenken van (tweedehands) boeken is zeer welkom.
  • De rode ideeënbus in de hal is voor suggesties voor nieuwe boeken, nevenactiviteiten etc. Alle ideeën zijn welkom.