Dorpsvisie Poppenwier

 

Een dorpsvisie is een plan voor het dorp voor de lange termijn (ongeveer 10 jaar), dat aangeeft wat er leeft in het dorp en waar het Plaatselijk Belang en overige verenigingen zich mee bezig zou moeten houden op het gebied van leefbaarheid.

 

Een dorpsvisie wordt opgesteld vanuit de inwoners van het dorp. Alle wensen en ideeën van de inwoners en verenigingen worden op papier gezet. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen.

 

Dorpsvisie Poppenwier 2003 - 2013

In 2002 is door de gemeente Boarnsterhim het initiatief genomen om voor alle dorpen van de gemeente een dorpsvisie voor de komende 10 tot 15 jaar op te stellen.

In 2003 is er met behulp van een werkgroep een dorpsvisie voor Poppenwier vastgesteld. Door middel van 'keukentafelgesprekken' zijn er gesprekken gevoerd tussen kleine groepen inwoners en de 'werkgroep Dorpsvisie'. Op basis van deze gesprekken zijn de ideeën en wensen vanuit de inwoners vastgelegd. Door prioriteit te geven aan bepaalde ideeën of wensen is er een Dorpsvisie met actiepunten ontstaan.

Voor de digitale versie van de 'Toekomstvisie Poppenwier 2003' klik hier.

 

Dorpsvisie Poppenwier 2012 - 2020

De eerder opgestelde Dorpsvisie van Poppenwier is enigzins verouderd en heeft een update nodig. Dit is ook belangrijk omdat de gemeente Boarnsterhim vanaf 2013 vervalt en het dorp Poppenwier zeer waarschijnlijk wordt herverdeeld naar de gemeente Súdwest Fryslân.

Vanaf maart/april 2011 is het Plaatselijk Belang Poppenwier begonnen met het opzetten van een nieuwe Dorpsvisie voor Poppenwier.

 

Eerste bijeenkomst Dorpsvisie Poppenwier 2012-2020

De eerste dorpsvisie-avond in Poppenwier heeft al plaatsgevonden op 25 mei 2011. Tijdens deze avond zijn er diverse onderwerpen besproken (cultuur, wonen, verkeer en recreatie) en hebben alle aanwezige dorpsbewoners de mogelijkheid gekregen om hun ideeën en wensen op te schrijven en te rubriceren. Uiteindelijk hebben alle aanwezigen prioriteiten gegeven aan de diverse ideeën en wensen. Lees hier alle ideeën onderverdeeld per onderwerp en in volgorde van prioriteit die er door de aanwezige inwoners aan is gegeven.

 

Tweede bijeenkomst Dorpsvisie Poppenwier 2012-2020

Op basis van de eerste avond en de prioriteiten op verschillende vlakken zijn er op de tweede dorpsvisie-avond diverse ideeën en wensen verder uitgewerkt. Op basis van de uiteindelijke ideeën en wensen van de inwoners en de concrete plannen daaromtrent zal er een nieuwe dorpsvisie opgesteld worden door het Plaatselijk Belang Poppenwier.

 

Dorpsvisie 2012

Het Plaatselijk Belang heeft alle uitgewerkte ideeën gebundeld en samen gevat. Op basis van deze 'samenvatting' is er een dorpsvisie opgesteld. Deze vind u hier.