Plaatselijk Belang Poppenwier

 

Doel
Plaatselijk Belang Poppenwier (PBP) is een vereniging die de belangen van het dorp en de inwoners behartigt. Bijna 100 procent van de inwoners van het dorp is lid, dit betekent dat PBP met recht kan zeggen te spreken namens het gehele dorp. Benadrukt wordt dat PBP geen politieke partij is.

 

De activiteiten van Plaatselijk Belang Poppenwier zijn veelomvattend. Er is een indeling te maken tussen belangenbehartiging richting het gemeentebestuur en overige sociaal maatschappelijke activiteiten.

 

Belangenbehartiging richting gemeente

PBP is gesprekspartner van het gemeentebestuur als het gaat om gemeentelijke aangelegenheden die Poppenwier betreffen. Te denken valt hierbij aan:

  • Woningbouw
  • Verkeersveiligheid
  • Openbare werken
  • Onderhoud wegen en groen

Plaatselijk Belang heeft een signalerende functie, brengt wensen van de bevolking over aan de gemeente en treedt op als aanjager ter realisering van bepaalde plannen.

 

Sociaal maatschappelijke activiteiten
Daarnaast heeft het PBP een sociale maatschappelijke rol binnen het dorp. Ze fungeren als aanspreekpunt voor verenigingen en stichtingen, maar ook voor de leden/inwoners van het dorp.

 

Eenmaal per jaar heeft het PBP een openbare jaarvergadering. Alle leden, maar ook onze gemeenteraadsleden, pers en overige geinteresseerden zijn dan van harte welkom en kunnen meepraten over de plannen en de toekomst van Poppenwier.

 

Bestuursleden Plaatselijk Belang Poppenwier:

  • Hendrik-Ype - algemeen bestuurslid - contactpersoon steigercommissie en Ysclub 
  • Doeke Odinga - voorziter - contactpersoon kaatsclub en Jeu de Boulesclub
  • Arend Douma - secretaris - contactpersoon merkecommissie en Poppenwiersterkrant
  • Wietse Punter - algemeen bestuurslid - contactpersoon toneelvereniging en creaclub
  • Renate Runia - penningmeester - contactpersoon speeltuincommissie en sinterklaascommissie

 

Contactpersoon:

Doeke Odinga
email: [email protected]

 

Nieuwsbrief en notulen

Wil je op de hoogte te blijven van al het nieuws over Poppenwier en van het PBP? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief. Klik hier voor de notulen van het PBP.